BICEPS ILI TRICEPS?

Kako potrošačka kolica kroz aktiviranje mišića ruku utiču na potrošnju i rast kupovine

Logično je predpostaviti da trgovci u maloprodaji nipošto ne žele da kolica za kupovinu utiču na smanjenje potrošnje. Ali, dizajn kolica ne baš i pomaže u tome: guranje kolica za kupovinu sa horizontalnom ručkom angažuje mišiće tricepsa, što smanjuje želju za kupovinom. Nedavno sprovedena studija bavila se upoređivanjem standardnog dizajna kolica sa alternativnim rešenjem sa paralelnom ručkom koja aktivira bicepse (slika dole).

U nizu eksperimenata sprovedenih u okviru studije, ispitivači su uporedili izbore 194 kupca sa standardnim kolicima za kupovinu (horizontalne ručke) sa izborom 194 kupca koji su koristili alternativnu verziju sa paralelnim ručkama. Za sve ove kupce analizirani su podaci o njihovim kupovinama.

Rezultati pokazuju da su kolica za kupovinu sa paralelnom ručkom značajno nadmašila standardna kolica za kupovinu, i to u tri parametra:

Količina: Potrošači kupuju veći broj proizvoda – u proseku su kupili 3,6 proizvoda više

Raznorsnost: Potrošači u proseku biraju 2,7 više proizvoda

Potrošnja: Potrošači u proseku troše 8,7 eura više

Takođe, potrošači koji su koristili kolica sa paralelnom ručkom kupovali su više poslastica (npr. čokolade) i zdravih proizvoda (npr. voća), ali manje osnovnih proizvoda (npr. testenina, pirinač, brašno).

Iz perspektive maloprodaje, trenutno dominantno prisutna kolica za kupovinu sa horizontalnom ručkom postižu lošije rezultate u prodaji. Nasuprot tome, paralelne ručke na kolicima povećavaju prodaju u mnogim kategorijama. Za potrošače koji nastoje da spreče prekomerno trošenje, standardne ručke mogu delovati kao korisno sredstvo ѕa ograničavanje budžeta. Kada je reč o alternativnim kolicima sa paralelnom ručkom, potrošačima se savetuje da kupuju na osnovu prethodno sačinjenog spiska za kupovinu i da imaju na umu iznos do koga mogu trošiti, kako bi ograničili svoju potrošnju!

 

Izvor: https://visionplatform.europanel.com/biceps-or-triceps/

Tagovi:


Podeli