ZONA NAPLATE BEZ KASIRA: TREND KOJI OSTAJE ILI PROLAZNA STVAR?

Kasa bez kasira je jedan od aktuelnih trendova na maloprodajnom tržištu o kojima se najviše raspravlja. Da li je u pitanju trend ili nešto što će se zadržati?

Tehnologija ’’slobodnog izlaza’’

Svi koji su posetili poslednji EuroCIS, vodeći evropski sajam maloprodajne tehnologije, imali su priliku da steknu uvid u jedan od aktuelnih trendova na maloprodajnom tržištu – naplata na kasama bez kasira. Od tradicionalnih kasa za samonaplatu i rešenja Scan & Go do tehnologija „slobodnog izlaza“ i pametnih kolica za kupovinu, veliki broj izlagača je prikazao najnovija dostignuća u vezi sa načinom na koji se potrošaču kupovina može učiniti što lakšom i praktičnijom. Ali da li će ova kasa zaista biti revolucionisana u smislu eliminacije tradicionalnih kasa? Najverovatnije ne. Kao i uvek, ako se pojave nove tehnologije, njihov uspeh zavisi od različitih faktora i stvari se ne mogu generalizovati. Na kraju, prihvatanje kupaca će biti odlučujuće, a to znači da sve zavisi od niza faktora koje treba ispitati testiranjem.

Niko ne želi da bude ostavljen

U poslednje vreme,  skoro svi veliki trgovci prehrambenim proizvodima u Evropi su počeli da isprobavaju koncepte autonomnih prodavnica. Neki su isprobali rešenja za skeniranje i naplatu zasnovana na aplikacijama, često kao hibridni oblik u kombinaciji sa tradicionalnim kasama.

Drugi poput nemačkog regionalnog maloprodavca Tegut... lansirali su veoma moderan i održiv „Mobilni kontejner“ koji je posebno dizajniran za upotrebu u ruralnim oblastima.

Zona naplate

A tu su i neki prodavci koji prate „high tech“ pristup koji je pokrenuo Amazon, te isprobavaju potpuno automatizovane prodavnice koje koriste senzore i kamere podržane veštačkom inteligencijom (AI) i stvaraju iskustvo „slobodnog izlaza“. Još je prerano reći koju od mogućnosti samoposluživanja će kupac najbolje oceniti, ali sigurni smo da rešenja moraju biti veoma udobna i pogodna za upotrebu. Kupci neće prihvatiti rešenja koja su previše složena, imaju grešku ili nisu ergonomski dizajnirana.

Kupcima je potrebno da prednost bude jasna i očigledna – bilo u brzini ili efikasnosti toka kupovine, ili u potpunoj integraciji šeme lojalnosti potrošača koja nudi značajne prednosti za kupca koji koristi integrisanu alternativu za samonaplatu.

Smanjenje operativnih troškova upotrebom kamera i senzora

Za maloprodaju  takođe postoje mogućnosti za smanjenje operativnih troškova i poboljšanje efikasnosti prodavnice, na primer  korišćenjem kombinacije senzora i kamera na policama, za bržu identifikaciju nedostataka u zalihama i automatizaciju upravljanja istim.

Bliska budućnost će pokazati

Sva je prilika da nije svaka lokacija pogodna za svaku vrstu rešenja za kase bez kasira,  posebno kada su u pitanju potpuno automatizovani koncepti - u početku će fokus biti na manjim radnjama u veoma frekventnim mestima. Postavlja se i pitanje da li se ova rešenja mogu u većoj meri primeniti i dugoročno generisati profitabilnost. Sledećih godinu ili dve će sigurno doneti jasniju sliku o tome kako će izgledati kasa budućnosti.

Autor: Ulrich Spaan „ SEAMLESS CHECKOUT IN RETAIL – TREND OR HYPE?“ (blog/ ITAB insights) Izvor: https://itab.com/insights/seamless-checkout-in-retail-trend-or-hype

Podeli