TOP TRENDOVI U MALOPRODAJI ZA UREĐENJE DOMA

Sektor uradi sam i maloprodaja proizvoda za uređenje doma doživeli su procvat tokom pandemije Korona virusa, kada su ograničenja kretanja dovela do toga da potrošači provode više vremena u svojim domovima i troše više novca za njihovo uređenje. A kako se kriza ublažava, nove vrednosti i dalje idu na ruku ovom sektoru, a potreba za unapređenjem doma i životnog prostora će i dalje biti prioritet. Saznajte sve o top trendovima i novitetima u sektoru uradi sam i uređenja doma.

 

#1 Digitalni servisi

 Digitalna sfera je postala integralni deo svakodnevnog života potrošača, a kriza je tome samo doprinela. U perspektivi, potrošači će više vrednovati prodavce sektora uradi sam koji budu u stanju da obezbede udobnu kupovinu preko digitalnih kanala. Digitalni servisi bi trebalo da budu osnovni prioritet za trgovce na malo, kako na mrežama, tako i u prodavnicama.

U prodavnicama, tehnologija i digitalni servisi mogu da obezbede vrhunsko korisničko iskustvo i visok stepen udobnosti, na primer pomoću samouslužnih sistema za naplatu radi izbegavanja redova, ili pak digitalnih vodiča (putem veštačke inteligencije ili tableta) koji će pomoći kupcima da u uradi sam prodavnicama,  koje su obično veoma prostrane, dođu do polica koje traže  i pronađu proizvode koje žele. Tehnologija kupcima može pomoći i da kreiraju jedinstvene proizvode pomoću programa za prilagođavanje i personalizaciju, koji omogućavaju da korisnik vizuelizuje svoju novu terasu od drvene građe, staklenik ili garderobu,  tako što testiraju različita rešenja ili materijale.

Takođe, neophodno je da se potrošačima koji se sve više oslanjaju na digitalne tehnologije obezbedi najbolja moguća onlajn usluga. To podrazumeva npr. video konsultacije, kupovinu uživo i virtuelne prodavnice.

#2 Povezivanje sa prirodom

Tokom pandemije, među potrošačima je narastao trend povezivanja sa prirodom, sa ciljem da se umanji stres koji je kriza izazvala. Trend podražavanja prirode u dizajnu procvetao je u poslednjih nekoliko godina, a kriza je dodatno ojačala potrebu ljudi da u svoje domove unesu prirodu i njene elemente, poput prirodnih materijala.

Potreba za povezivanjem sa prirodom vidljiva je i kroz pojačano unošenje biljaka u unutrašnje i spoljašnje životne prostore. Osim toga, vratila se i se potreba gajenja manjih bašti u kojima ljudi uzgajaju sopstveno začinsko bilje i povrće - kako u saksijama u svojim domovima, u baštama ili  na balkonima, tako i u urbanim baštama koje cvetaju širom većih gradova. Sa sve većim interesovanjem za održivost, sigurnost hrane i ekološku odgovornost  ovaj trend će dodatno jačati.

Osećaj jedinstva sa prirodom takođe je vidljiv kroz  potražnju prirodnih materijala kao što su drvo, kamen i mermer, prirodne boje i teksture, kao i kroz primenu organskih formi i prirodnog svetla kroz velike prozore ili otvorene površine. Štaviše, baštenski projekti su u centru pažnje, sa akcentom na potrebi druženja na otvorenom. Ovaj trend podrazumeva produženje perioda u kome je moguća upotreba spoljnih otvorenih prostora, pomoću kamina i natkrivene terase sa udobnim prostorima za sedenje, toplotnim lampama i otvorenim kuhinjama.

#3 Prenamenjivanje

Današnji osvešćeni potrošači preuzimaju odgovornost za svoju potrošnju i trude se da smanje eksploataciju resursa. Sve više potrošača se uzdržava od prekomerne potrošnje i kulture „upotrebi i baci“ u korist otkrivanja kako se proizvodi mogu reciklirati, ponovo koristiti, popraviti ili prenameniti na neki drugi način. Ovo se posebno odnosi na domove,  gde se troškovi mogu značajno smanjiti kupovinom polovnih proizvoda.

Uradi sam projekti postaju sve popularniji, i polovni proizvodi sa sajtova za korišćenu  i polovnu robu dobijaju novi život. U skladu sa tim, trgovci na malo treba da izađu u susret potrošačima nudeći proizvode, rešenja i usluge koji se fokusiraju na prenamenjivanje, npr:

• Reciklaža i ponovna upotreba proizvoda ili materijala

• Mogućnost vraćanja proizvoda u prodavnice radi reciklaže, npr. preko povratnih stanica ili sistema za vraćanje

• Preprodaja polovne robe u posebnim odeljenjima ili koncept prodavnicama

• Ponuda usluge popravke kako bi se produžio životni vek proizvoda

• Upotreba višaka i ostataka materijala i proizvoda za stvaranje novih dobara

• Reciklaža materijala, proizvoda i otpada za stvaranje novih, inovativnih materijala za proizvodnju nove robe

#4 Uradi sam pomoć

Uradi sam projekti osnažuju i motivišu potrošače, tako što im u trenutku kada oni uzmu stvari u svoje ruke ruke daju osećaj kontrole i vladanja situacijom. A u jeku krize, sve više potrošača započinje uradi sam projekte. Zbog toga je ključno da trgovci na malo podrže potrošače u njihovim uradi sam projektima kroz znanje i alate,inspiraciju i pomoć, koja uključuje vodiče, video uputstva i usluge koje njihove projekte čine lakšim i jednostavnijim za izvođenje.

Pod ovim se podrazumevaju npr. vodiči i video uputstva na različitim platformama, veb stranicama, društvenim mrežama i u prodavnicama. Takođe, to znači angažovanje ili formiranje uradi sam zajednica, npr. na društvenim mrežama gde kupci već traže ideje i inspiraciju. Društvene mreže prodavcima omogućavaju da se direktno povežu sa potrošačima i izgrade virtuelne zajednice kako bi stvorili lojalnost brendu, bliske odnose sa potrošačima i podstakli onlajn prodaju i promet u prodavnici.

Prodavci segmenta uradi sam maloprodaje mogu da ulažu i u stvaranje korisničkih iskustava ili edukativnih događaja u prodavnicama, gde kupci u okviru projekata mogu da nauče različite veštine ili da prenesu znanje drugim učesnicima. Ovaj trend će doprineti obnavljanju uloge prodavnice kod potrošača tako što bi se ona uspostavljala kao socijalni prostor za nove interakcije.

 

 

Laura Simone Andersen, Trend Specialist, Retail Institute Scandinavia

“TOP TRENDS IN HOME IMPROVEMENT RETAIL” (blog) https://itab.com/insights/top-trends-in-home-improvement-retail


Podeli