U kreiranju modernog koncepta prodavnice sa posebnom pažnjom se pristupa implementaciji elemenata koji stvaraju prijatniji ambijent uzangažovanje svih čula. Uticaj čula i emocija na ponašanje potrošača su predmet iscrpnih studija i istraživanja, čiji rezultat je i pametna oprema koju donosimo na naše tržište.